ΤΣΑΠΑΚΗ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ

Δρ. Ευαγγελία (Ευα-Μαρία) Ιωάννου Τσαπάκη

Ψυχίατρος

Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπιστηµίου του Λονδίνου

Επιστηµονική Διευθύντρια Ψυχιατρικής Κλινικής «Άγιος Χαράλαµπος», Ηράκλειο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1993      Πτυχίο Φαρµακολογίας [BSc (HonsPharmacology, King’s College London, University of London, UK

1998      Πτυχίο Ιατρικής [MBBS, St. George’s Hospital Medical School, University of London, UK]

2003      Δίπλωµα  Συµπεριφορικής  Γνωσιακής  Ψυχοθεραπείας [DipCBT, St.  George’s  Hospital  Medical  School, University of London, UK]

2003      Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων [MRCPsych, London, UK]

2005      Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας στην Ψυχιατρική [Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελλάδα]

2006      Δίπλωµα Κλινικής Ψυχοφαρµακολογίας [Certificate in Clinical Psychopharmacology, British Association for Psychopharmacology, Cambridge, UK]

2007      Μάστερ  στις  Νευροεπιστήµες  του  Συναισθήµατος  [MSc  in  Affective  Neurosciences,  University  of Maastricht, The Netherlands]

2009      Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική – Ψυχιατρική [PhD(London), Institute of Psychiatry, University of London, UK]

2011     Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Κλινικής Εξειδίκευσης στη βαθµίδα του Επιµελητή Ψυχιατρικής [Certificate of Completion of Clinical Training in Psychiatry (CCT in Psychiatry), Specialist Register, General Medical Council No. 4555054, UK]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

1999-2003           St George’s & Springfield University HospitalsMaudsley & Royal Bethlem Hospitals, London, UK

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2003-2004           Clinical & Research Fellow, Harvard Medical School, McLean Hospital & Mailman Research Center, Belmont, MA, ΗΠΑ

2004-2005           Επιστηµονικός Συνεργάτης (ΠΔ407/80), Τµήµα Επιστηµών της Συµπεριφοράς, Πανεπιστήµιο Κρήτης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

2005-2011            Maudsley & Royal Bethlem Hospitals, London, UK

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1998      The Arthur Crisp Prize in Psychological Medicine, St. George’s Hospital Medical School, University of London, UK

1998      The Michael Frowen Memorial Foundation Essay Prize for Medical Students, The Medical Council on Alcoholism, UK

2003      The 2003 Eli Lilly Travelling Fellowship, Royal College of Psychiatrists, London, UK

2004      Research Award (Special Mention), 5th International Neuropsychiatric Association Congress, Athens, Greece

2004      Special Individual Member, World Psychiatric Association

2005      Young Investigator Award, 20th International Congress on Schizophrenia Research, Savannah, USA

2007      Poster Award, 3   International Congress on Brain & Behaviour, Thessaloniki, Greece

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υπηρέτησα ως ειδικευόµενη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας της Μ. Βρετανίας για 5 χρόνια (08/1998-09/2003). Έλαβα τον τίτλο της ειδικότητας από το Βασιλικό Κολλέγιο Ψυχιάτρων (MRCPsych) και ακολούθως µε την υποστήριξή του (The 2003 Eli Lilly Travelling Fellowship) µετεκπαιδεύτηκα στο Harvard Medical School, McLean Hospital και  Mailman Research Center για 1 έτος (09/2003-09/2004).   Το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 δίδαξα το µάθηµα της Ψυχιατρικής ως Επιστηµονικός  Συνεργάτης του Τοµέα Ψυχιατρικής  και  Επιστηµών  Συµπεριφοράς  του Πανεπιστηµίου  Κρήτης. Στη συνέχεια  υπηρέτησα  στο  Εθνικό  Σύστηµα  Υγείας  της Μεγάλης  Βρετανίας  ως επιµελήτρια  ψυχιατρικής  (Specialist Registrar in General Adult Psychiatry) για 6 χρόνια (2005-2011). Το 2011 ολοκλήρωσα την υπηρεσία µου ως επιµελήτρια και το General Medical Council µου απένειµε τον τίτλο CCT in General Adult Psychiatry (Consultant General Adult Psychiatrist). Έκτοτε εργάζοµαι ως Διευθύντρια Ψυχίατρος στην ψυχιατρική κλινική «Άγιος Χαράλαµπος» στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κύριο  ενδιαφέρον  µου κλινικά  εστιάζεται  στις ψυχώσεις  και  κυρίως στην αντιµετώπιση  των οξέων επεισοδίων σε ενήλικες και την Τρίτη ηλικία.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

  • Royal College of Psychiatrists, London, UK (RCPsych) World Psychiatric Association (WPA)
  • British Association for Psychopharmacology (BAP) International Society for Psychiatric Genetics (ISPG) European College of Neuro- Psychopharmacology (ECNP) American Psychiatric Association (APA)
  • Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία (ΕΨΕ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πειραµατικές Εργαστηριακές και Κλινικές Μελέτες

1. Giakoumaki SG*, Roussos P*, Tsapakis EM, Koiliari E, Pasparakis E, Zouraraki C, Bitsios P. Cognitive and personality analysis of startle reactivity in a large cohort of healthy males, Biological Psychology 2013 Sep 16. doi:pii: S0301-0511(13)00196-8. 10.1016/j.biopsycho.2013.09.005. [Epub ahead of print]

2. Giakoumaki SG, Roussos P, Zouraraki C, Spanoudakis E, Mavrikaki M, Tsapakis EM, Bitsios P. Sub-optimal parenting is associated with schizotypic and anxiety personality traits in adulthood. (2013) European Psychiatry, 28:254-260.

3. Fyndanis V, Manouilidou C, Koufou E, Karampekios S,  Tsapakis EM. Agrammatic patterns in Alzheimer’s disease: Evidence from tense, agreement, and aspect. Aphasiology, 2012, iFirst, 1-23

4. Aitchison  KJ*,  Tsapakis EM*, Huezo-Diaz  P, Kerwin RW, Forsling  ML, Wolff K. (2012) Ecstasy  (MDMA)-induced hyponatraemia is associated with genetic variants in CYP2D6 and COMT. [*joint first authorship] Journal of Psychopharmacology, 26, 408-418.

5. Wolff K*,  Tsapakis EM*, Pariante CM, Kerwin RW, Forsling ML, Aitchison KJ. (2012) Pharmacogenetic studies of change in cortisol on ecstasy (MDMA) consumption. [*joint first authorship] Journal of Psychopharmacology, 26, 419-428.

6. Tsapakis EM, Tsiridis E, Hunter A, Gamie Z, Georgakarakos N, Thomas P, Schizas C, West RM. (2009) Modelling the effect of minor orthopaedic day surgery on patient mood at the early post-operative period: A prospective population- based cohort study. European Psychiatry, 24, 112-118.

7. Tsapakis EM, Soldani F, Tondo L, Baldessarini RJ (2008) Controlled trials of antidepressants in depressed children and adolescents: A meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 193, 10-17.

8. Wolff K,  Tsapakis EM, Winstock AR, Hartley D, Holt D, Forsling ML, Aitchison KJ. (2006) Vasopressin and oxytocin secretion in response to the consumption of ecstasy in a clubbing population. Journal of Psychopharmacology, 20: 400-410.

9. Zhang K, Grady CJ,  Tsapakis EM, Andersen SL, Tarazi F, Baldessarini RJ. (2004) Regulation of working memory by d!opamine D4 receptors in the rat. Neuropsychopharmacology, 29:1648-1655.

* Με αστερίσκο σηµειώνονται  οι δηµοσιεύσεις  στις οποίες το 1ο  και 2ο όνοµα  µοιράζονται  εξίσου τη θέση του 1ου  συγγραφέα (βλέπε σχετική υποσηµείωση στα επιµέρους papers στο παράρτηµα δηµοσιεύσεων)

Ανασκοπήσεις

1. Howgate DJ, Graham SM, Leonidou A, Korres N, Tsiridis E, Tsapakis E. (2013) Bone metabolism in anorexia nervosa: molecular pathways and current treatment modalities. Osteoporosis International 24:407-421.

2. Tsapakis EM, Gamie Z, Tran GT, Adshead S, Lampard A, Mantalaris A, Tsiridis E. (2012) The adverse skeletal effects of selective serotonin reuptake inhibitors. European Psychiatry, 27, 156-169.

3. Graham SM, Howgate D, Anderson W, Howes C, Heliotis M, Mantalaris A, Tsiridis E,  Tsapakis E. (2011) Risk of osteoporosis and fracture incidence in patients on antipsychotic medication. Expert Opinion on Drug Safety, 10, 575-602.

4. Baldessarini RJ, Pompili M, Tondo L,  Tsapakis EM, Soldani F, Faedda GL, Hennen J. (2005) Antidepressants and suicidal behavior: Are we hurting or helping? Clinical Neuropsychiatry, 2: 1-3.

5. O’Daly OG, Guillin O, Tsapakis EM, Martinez D, Shegrill SS, Murray RM. (2005) Schizophrenia and substance abuse comorbidity: a role for dopamine sensitization? Journal of Dual Diagnosis, 1: 11-40.

6.  Tsapakis  EM,  Basu A, Aitchison  KJ.  (2004)  Transcriptomics  and  Proteomics: Advancing  the  Understanding  of Psychiatric Pharmacogenomics. Clinical Neuropsychiatry, 1: 117-124.

7. Tsapakis EM, Basu A, Aitchison KJ. (2004) Clinical relevance of discoveries in psychopharmacogenetics. Advances in Psychiatric Treatment, 10: 455-465.

8. Basu A, Tsapakis EM, Aitchison KJ. (2004) Pharmacogenetics and psychiatry. Current Psychiatry Reports, 6: 134-142.

9. Tsapakis EM and Murray RM (2003) Is schizophrenia linked to long-term cannabis use? Hospital Doctor, 19th June.

10.  Tsapakis  EM,  Guillin  O,  Murray  RM  (2003)  Does  dopamine  sensitisation  underlie  the  association  between schizophrenia and substance abuse? Current Opinion in Psychiatry, 16 (Suppl. 2):S45-S52.

11. Tsapakis EM and Travis MJ (2002) Glutamate in Psychiatric Disorders. Advances in Psychiatric Treatment, 8(3): 189-197.

12. Tsapakis EM (2001) Genes lead to tailored therapy. Progress in Neurology and Psychiatry, 5(5): 12-14.

Μελέτες Περιπτώσεων & Αλληλογραφία

1. Tsapakis EM, Soldani F, Tondo L, Baldessarini RJ. (2009) To prescribe or not to prescribe? British Journal of Psychiatry, 194, 189-190 [letter]

2. Angoules A,  Tsapakis EM, Polyzois I, Gamie Z, Rankine JJ, Tsiridis E. (2008) Cowden syndrome. Managing multiple skeletal metastases of different origin: a case report. Cases J. 1:265.

3. Anand A, Tsapakis EM, Narvani AA, Alhakim A, Cannon SR, Tsiridis E. (2007) “Pseudosarcoma” in a pregnant woman. World Journal of Surg Oncology, 18: 5-7.

4. Vourliotaki I, Bonapart IE, Stamataki C,  Tsapakis EM, Saridaki C. (2005) A case of a prolactinoma resistant to dopamine agonists. Hormones, 4: 165-170.

5. Tsiridis E, Tsapakis EM, Heliotis M, Donell ST, Scott DG. (2004) The Antiangiogenic Effect of Glioblastoma Multiforme

Brain Tumor (Correspondence re: Morimoto et al., Clin. Cancer Res., 8: 2933-2938, 2002). Clinical Cancer Research, 10: 231-233.

6. Tsiridis E, Lusty PJ, Narvani AA,  Tsapakis EM (2003) Doctors’ knowledge of exposure to ionising radiation – Doctors’ e!xposure to ionising radiation may be cause for concern. British Medical Journal, 327: 1167 [letter]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Pattakou V, Adrachta T, Tsapakis EM, Markati I, Tsolaki M (2009) Late stage of patients with dementia in a nursing home i!n Greece. Neurology 18: 245-253.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.  Tsapakis  EM,  Curran  S,  Ohlsen  RI,  Vyas  NS,  Aitchison  KJ,  Daly  A.  Pharmacogenetics  in  psychiatry.  In:

Pharmacogenomics and Individualized Therapy, Maitland-van der Zee AH & Daly AK (eds.), John Wiley & Sons Inc., May 2012, pp. 215-250.

2. Tsapakis EM and Aitchison KJ. Biological Treatments: General Considerations. In: Essential Psychiatry, Murray R, Kendler KS, McGuffin P, Wessely S, Castle D (eds.), Cambridge University Press, September 2008; pp. 567-586.

3. Raznahan A, O’Daly OG, Tsapakis EM, Murray RM. Environmental determinants of psychosis. A focus on drug abuse. In: Toward Prevention and Early Intervention of Major Mental and Substance Abuse Disorders, Tsuang MT, Lyons MJ, S!tone WS (eds.), American Psychiatric Publishing, Arlington, VA, 2007; pp. 21-53.

ΒΙΒΛΙΟ

Tsapakis EM. Travis MJ. Handbook of Schizophrenia. MCA, London, 2005

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Tsapakis E.   (1993) The effect of prodrugs of L-DOPA on the rotational behavior of 6-OHDA lesioned rats. Πτυχιακή διατριβή για την απόκτηση του πτυχίου BSc(Hons) στη Φαρµακολογία

Tsapakis E. (2007) Efficacy of antidepressants in juvenile depression: Meta-analysis and a Microarray Study in Rats. Διδακτορική Διατριβή για την ολοκλήρωση του ΜSc στις Νευροεπιστήµες

Tsapakis E. (2009) Pharmacogenetic and Pharmacogenomic Studies of the Effects of Psychotropic Agents. Διδακτορική Διατριβή για την απόκτηση του τίτλου PhD.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Άριστη γνώση [Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate, Athens, December 1985]

Γαλλικά, Άριστη γνώση [Diplome D’ Études Francaises (2E  Degrée), Université de Paris-Sorbonne, Paris IV, Octobre 1986]

Write A Comment