Ειδήσεις

ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙ ΟΥΚΡΑΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Οι γυναίκες που κατάγονται από την Ουκρανία και μένουν νόμιμα στη χώρα μας, μπορούν να εργαστούν ως αποκλειστικές νοσοκόμες, ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο προσέφυγαν και ζήτησαν τη συνδρομή του, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματός τους.

Όπως επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή, αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση άδειας εργασίας του ΙΚΑ και βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος «νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής» της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Η προαναφερόμενη βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρηση των ενδιαφερομένων στο ΜητρώοΑποκλειστικών Νοσοκόμων της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΥΑ4α/οικ.37804/25.4.2013.

Πάντως, με προγενέστερη απόφαση (Υ7/οικ4756/2001) ισχύει ότι, ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών, προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εργασίας και βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης του προαναφερόμενο επαγγέλματος είναι, μεταξύ άλλων, η προσκόμιση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας που χορηγείται από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να ικανοποιήσει σχετικά αιτήματα, με την αιτιολογία ότι το επάγγελμα του βοηθού νοσηλευτή δεν υφίσταται ως αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα στην Ουκρανία.

Ο Συνήγορος έλαβε υπ’ όψιν του ότι μόνον οι Ουκρανοί πολίτες αντιμετωπίζουν την ειδική αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του προαναφερόμενου πιστοποιητικού. Επίσης, ότι η διατήρηση της υποχρέωσης προσκόμισής του θα έχει ως αποτέλεσμα να απολέσουν το δικαίωμα άσκησης του προαναφερόμενου επαγγέλματος κάτοχοι άδειας εργασίας που, επί σειρά ετών, ασκούν νομίμως το επάγγελμα στην Ελλάδα. Επομένως, πρότεινε να χορηγηθεί στους πολίτες της Ουκρανίας, που ήταν κάτοχοι ισχυρής άδειας εργασίας κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.37804/25.4.2013 2 απόφασης, βεβαίωση αναγγελίας έναρξης βοηθού νοσηλευτή, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας, εφόσον βεβαίως πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις.

Μετά την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της ανωτέρω απόφασης με την έκδοση της Υ4α/οικ.75206/8.8.2013 απόφασης, σύμφωνα με την οποία, οι άδειες εργασίας που έχουν εκδοθεί έως την 9η Απριλίου του 2012 εξακολουθούν να ισχύουν και επομένως, στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας για την εξασφάλιση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος «νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής».

ΠΗΓΗ: www.newsit.gr

Write A Comment