Ειδήσεις

1η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 08/09/12

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Πα.Γ.Ν.Η.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ο Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου Ελλάδος (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.), διοργανώνουν την 1η Παγκρήτια Νοσηλευτική Ημερίδα το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012, με συμμετοχή όλων των Νοσοκομείων της Κρήτης, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με θέμα «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική».

Μια επιστημονική εκδήλωση που θα δώσει την ευκαιρία στους Νοσηλευτές να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις και τεχνικές της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να φωτίσει πτυχές, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, να σηματοδοτήσει τη συνεργασία, τη συναδελφικότητα, να διαπιστώσουμε και να ανταλλάξουμε τις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες, καθώς και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε, φιλοδοξούμε να καλύψομε τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των Νοσηλευτών του Περιεγχειρητικού Τομέα, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, με ταυτόχρονη ορθολογική χρήση των υπαρχόντων πόρων, αναγνωρίζοντας ότι οι Νοσηλευτές αποτελούν την κυρίαρχο συνιστώσα, στη βελτίωση και διατήρηση της υγείας των συνανθρώπων μας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος της                   Η Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής             Επιστημονικής Επιτροπής

Πρινάρη Αγγελική                  Δημητράκη Μαρία

 

 

Write A Comment