Ειδήσεις

ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Στη θέσπιση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), προχωρεί το υπουργείο Υγείας.
Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη, καθορίζεται ρητά ο ρόλος των αποκλειστικών νοσοκόμων, η ατομική και αποκλειστική τους ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους ασθενείς, ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης απασχόλησής τους αποκλειστικά από τον ασθενή ή από τους οικείους του ή από το Ταμείο του.
Θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις προσφοράς των υπηρεσιών εντός των νοσοκομείων της χώρας.

Μητρώο
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία και τήρηση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε κάθε ΥΠΕ και η υποχρεωτική εγγραφή σε αυτό κάθε αποκλειστικής νοσοκόμας, ως αναγκαία προϋπόθεση για την απασχόληση σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική της εν λόγω ΥΠΕ.
Η σχετική διάταξη προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος σε επίπεδο ΥΠΕ για την καταγραφή και των έλεγχο των προσόντων των αποκλειστικών νοσοκόμων.
Θέτει, δε, τα εχέγγυα νομιμότητας για την απασχόλησή τους, προκειμένου να αποτρέπονται φαινόμενα παράνομης και παράτυπης απασχόλησης προσώπων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης της εν λόγω υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ:www.iatronet.gr

Write A Comment