Εναλλακτικές Θεραπείες

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Η θεραπευτική Ιππασία χρησιμοποιεί το άλογο σαν μέσο με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των νοητικών, κινητικών, συναισθηματικών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων. Συμβάλλει στη θεραπεία, την εκπαίδευση, την άθληση αλλά και τη διασκέδαση των ατόμων με ειδικές ικανότητες.
Η συμβολή του αλόγου ως θεραπευτικό μέσο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων από το συμμετέχοντα, οι οποίες στη συνέχεια εξελίσσονται σε δεξιότητες, διευκολήνοντας την καθημερινότητα του και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η χρήση του αλόγου βοηθά στην θεραπεία κινητικών, ψυχολογικών, νοητικών, συναισθηματικών, δυσκολιών καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας. Είναι απαραίτητη η συνεργασία και η ομαδική δουλειά των γιατρών, του εκπαιδευτή θεραπευτικής ιππασίας καθώς και του ίδιου του ατόμου για την επίτευξη των στόχων. Το κάθε άτομο μπορεί να έχει μια ατομική ή ομαδική συνεδρία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η δραστηριότητες με το άλογο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση ατόμων με ψυχολογικά, νοητικά & συναισθηματικά προβλήματα, με ένα σωστό πλάνο από τους θεραπευτές (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές κ.α) σε συνδυασμό με τις τεχνικές τις ιπποθεραπείας μπορούν να επιτευχθούν άπιαστοι στόχοι καθώς το άλογο λειτουργεί σαν ένα πολύ δυνατό κίνητρο για τα άτομα αυτά.
Επίσης τα άτομα μαθαίνουν προσαρμοσμένες τεχνικές ιππασίας και ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, το άλογο λειτουργεί ως προέκταση του σώματος τους.

ΑΘΛΗΣΗ
Η θεραπευτική ιππασία είναι και άθλημα. Άτομα με κινητικά, νοητικά και συναισθηματικά προβλήματα μπορούν να ενταχθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα με στόχο την εκμάθηση ιππασίας αλλά και την συμμετοχή σε ανάλογα αθλητικά event.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Την χαρά την οποία βιώνουν τα άτομα με κινητικά, νοητικά, συναισθηματικά προβλήματα είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς. Η ικανοποίηση που βιώνουν όλα τα άτομα είτε επειδή απλά είναι πάνω στο άλογο ιππεύοντας το είναι πολύ μεγάλη. Έμφαση δίδεται στη χαλάρωση και την απόλαυση της συνεδρίας σημαντικούς παράγοντες στην θεραπευτική ιππασία.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Αύξηση της συμμετρίας
Βελτίωση της ισορροπίας, της στάσης και του ελέγχου του κεφαλιού
Μείωση της σπαστικότητας
Αύξηση του εύρους κίνησης
Βελτίωση του συντονισμού και της κινητικότητας
Αύξηση της προσοχής, της οπτικοκινητικής ικανότητας προσανατολισμού
Βελτίωση της αντίληψης του σώματος, καθώς και της δραστηριοποίησης, της εγρήγορσης, της κοινωνικότητας, της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού

Ορισμένες από τις ασθένειες για την αποκατάσταση των οποίων ενδείκνυται η θεραπευτική ιππασία είναι:
Νευρολογικές παθήσεις
Εγκεφαλική παράλυση
Μυϊκή δυστροφία
Βλάβες του νωτιαίου μυελού
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Εγκεφαλικά επεισόδια
Κακώσεις της κεφαλής
Πολιομυελίτιδα
Τύφλωση
Κώφωση
Αρθρίτιδα
Απουσία – παραμόρφωση άκρων
Ανικανότητα μάθησης
Σύνδρομο Down
Αυτισμός
Προβλήματα Συμπεριφοράς

Επικοινωνία: www.ippikos.gr

Write A Comment