Ειδήσεις

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ 7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Τα μέτρα και οι διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στις μονάδες υγείας ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, σύμφωνα με την υπ. Αρ. Υ1Γ.Π. 114971/2014 (ΦΕΚ τ.388β΄/2014) Υπουργική Απόφαση ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, υπό τη Διοίκηση της.

Όπως τονίστηκε, πρόκειται για την πρώτη εξειδικευμένη προσέγγιση στην χώρα μας με στόχο τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την τήρηση και καταγραφή δεικτών για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων στους χώρους παροχής υγείας και με σκοπό την αντιμετώπιση τους.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν οι Διοικήσεις των νοσοκομείων της Κρήτης και οι Πρόεδροι των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή οι αναπληρωτές αυτών, παρουσιάσθηκαν από τον Καθηγητή Γενικής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης – Πρόεδρο Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΠΑΓΝΗ κ. Αχιλλέα Γκίκα, λοιμώξεις συνδεόμενες με χώρους παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στοιχεία μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ συζητήθηκαν αναλυτικά, με την κατάθεση προτάσεων όλα τα αναγκαία μέτρα και δράσεις που πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοσθούν σε κάθε νοσοκομείο με ευθύνη της Διοίκησης του σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση.

Επίσης αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν επόμενες συναντήσεις για το θέμα με τους Μικροβιολόγους και Φαρμακοποιούς των νοσοκομείων, να συγκροτηθεί Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με συντονιστή τον Καθηγητή κ. Αχιλλέα Γκίκα, εντός δύο εβδομάδων να συγκροτηθούν από τις Διοικήσεις των νοσοκομείων οι νέες Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε όλα τα νοσοκομεία ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου.

Κοινή επιδίωξη, προτεραιότητα και στόχος όλων των παρευρισκομένων με τις Ομάδες Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) και τις νέες Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που θα συγκροτηθούν και μέσα από τη συνεχή και συνεπή παρακολούθηση των στοιχείων και εφαρμογή των διαδικασιών, να βελτιωθούν οι σχετικοί δείκτες στα νοσοκομεία της Κρήτης και να μειωθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στη νοσηλεία των ασθενών.

Ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, Αντώνης Γρηγοράκης, επεσήμανε τη σημασία της εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών και της παρακολούθησης τους από τους Διοικητές των νοσοκομείων κατ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης, δεδομένου ότι ο ίδιος ως Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης φέρει την ευθύνη να ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την πορεία υλοποίησης και τη βελτίωση των δεικτών ποιότητας που αφορούν στην επιτήρηση των λοιμώξεων, την επιτήρηση μικροβιακής αντοχής, κατανάλωσης αντιβιοτικών, συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας και των ποιοτικών δεικτών οργάνωσης και υποδομής που σχετίζονται με την πρόληψη των ΕΝΛ.

Στο πλαίσιο αυτό και κατ εφαρμογή των διατάξεων, εσωτερικοί κανονισμοί ελέγχου των λοιμώξεων θα συνταχθούν με ευθύνη των διοικήσεων τους και από τις Ιδιωτικές κλινικές της Κρήτης και θα υποβληθούν προς έγκριση στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Write A Comment