Ιατρικά Συνέδρια

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Στις 25 Απριλίου 2015 διοργανώνεται επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Θρομβωτικές και Αιμορραγικές Διαταραχές στη Μαιευτική & Γυναικολογία».

Πρόεδρος της ανοιχτής αυτής ενημερωτικής εκδήλωσης είναι ο Καθηγητής κ. Αντώνης Μακρυγιαννάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Μεσογειακής Εταιρείας Ιατρικής της Αναπαραγωγής.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης (evidence-based) σχετικά με το πρόβλημα της θρόμβωσης και των επιπλοκών της κατά την κύηση και τη λοχεία, που αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για τη φλεβική θρόμβωση.

Επίσης, διακεκριμένοι επιστήμονες θα αναφερθούν σε αιμορραγικές διαταραχές και διαταραχές των αιμοπεταλίων κατά την κύηση.

Τέλος, θα αναπτυχθούν και θέματα που αφορούν ειδικές περιπτώσεις θρομβοφιλίας και θρόμβωσης, όπως είναι οι καθ’ έξιν αποβολές, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, η ορμονική αντισύλληψη και ο γυναικολογικός καρκίνος.

Η επιστημονική ημερίδα αναμένεται να έχει βαρύνουσα σημασία για την εκπαίδευση, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών και των παρευρισκομένων ιατρών.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας θα συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων και την καλύτερη παροχή υγείας στις ασθενείς τους.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, της Μεσογειακής Εταιρείας Ιατρικής της Αναπαραγωγής και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Στο ακροατήριο θα διανεμηθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες συμβουλές.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Write A Comment