Ειδήσεις

Η κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε» στην Κομοτηνή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο τηνουσιαστική προσφορά και κοινωνική αλληλεγγύη, ο ΣύνδεσμοςΦαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, (ΣΦΕΕ) ένωσε τις δυνάμεις τουαπό το 2016 με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, (Ε.Ε.Σ.) σε ένα κοινό όραμα,που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και στηνάμβλυνση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ευάλωτεςκοινωνικές ομάδες, μέσω της προσφοράς, αλλά και της εκπαίδευσης.

Έτσι γεννήθηκε η κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε», η οποία αποτελείπροσπάθεια στήριξης των παιδιών και των ευάλωτων πληθυσμών πουβρίσκονται σε ανάγκη. Η εν λόγω πρωτοβουλία καλύπτει τις ανάγκες σε φαρμακευτικά σκευάσματα,υγειονομικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά είδη σε παιδιά και σεάλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που φιλοξενούνται σε Δομές και ΚέντραΚοινωνικής Πρόνοιας σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές τηςΕλλάδας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος, εκπονούνταιεκπαιδευτικά σεμινάρια α΄ βοηθειών, ατομικής υγιεινής και εθελοντισμούαπό κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές του Ε.Ε.Σ., με σκοπό τηνπροώθηση προτύπων υγιεινού τρόπου ζωής, καθώς και την ενίσχυση τουαισθήματος ευθύνης των ατόμων για την προαγωγή της υγείας τους.

Το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε» ξεκίνησε από τη Ρόδο στα τέλη του 2016,συνεχίστηκε στη Φλώρινα, τα Ιωάννινα, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη καιτο Καστελόριζο. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, ωφελήθηκαν το ΆσυλοΑνιάτων Αθηνών, το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, τοΓηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων, η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, τοΠεριφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ξάνθης και οι πλημμυροπαθείς κάτοικοι τουΔήμου Μάνδρας.

Συνολικά μέχρι σήμερα η αποστολή του «προΣfΕΕρουμε»επισκέφθηκε οκτώ (8) πόλεις, κάλυψε ανάγκες δέκα (10) δομών πουφιλοξενούν πάνω από 220 παιδιά και 630 ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ,ηλικιωμένοι, χρόνιοι πάσχοντες). Στο πλαίσιο αυτό, χορηγήθηκαν πάνω από1
55.000 συσκευασίες με φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα, είδη πρώτηςανάγκης, αγοράστηκαν 10 φαρμακεία α’ βοηθειών, καλύφθηκαν ανάγκες τωνπαιδιών σε σχολικά είδη και υλικά χειροτεχνίας και δωρίστηκαν παιχνίδιαστις δομές.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 εκπαιδευτικές ώρεςσεμιναρίων α’ βοηθειών.Στόχος της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε» είναι η διαρκήςεπέκταση και ενίσχυση του προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστοδυνατό βαθμό η κάλυψη περισσότερων αιτημάτων για φαρμακευτικήπερίθαλψη ανασφάλιστων και άπορων παιδιών σε απομακρυσμένες περιοχέςσε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίστηκε ήδη οεπόμενος προορισμός, που θα είναι το Παράρτημα Αποθεραπείας καιΑποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία στη Κομοτηνή στις 20 Δεκεμβρίου2019

Write A Comment