Γυναίκα

Πότε τα ινομυώματα επηρεάζουν τη γονιμότητα;

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
Κυρίαρχο ρόλο για το πότε τα ινομυωμάτα της μήτρας επηρεάζουν τη γονιμότητα έχει:

• Η θέση τους στη μήτρα

Η θέση των ινομυωμάτων παίζει σημαντικό ρόλο. Όσο πιο κοντά στο εσωτερικό της μήτρας βρίσκονται τόσο περισσότερο αρνητικό ρόλο έχουν στην επίτευξη εγκυμοσύνης .Τα ινομυώματα που βρίσκονται στην κοιλότητα της μήτρας  (ενδομήτριο) θα πρέπει να αφαιρούνται (υποβλενογόνια ινομυώματα) ιδιαίτερα στην περίπτωση που καθυστερεί η σύλληψη ή πριν από μια εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτά που βρίσκονται στο μεσαίο στρώμα της μήτρας ( ενδοτοιχωματικά ινομυώματα ) θα πρέπει να βγαίνουν αν προβάλουν στο εσωτερικό της μήτρας ή αν έχουν ένα μεγάλο μέγεθος  (μεγαλύτερο των 5 εκατοστών ) . Τα ινομυώματα που βρίσκονται στο εξωτερικό περίβλημα της μήτρας (υπορογόνια ινομυώματα) δεν δημιουργούν προβλήματα. Δεν χρειάζονται αφαίρεση εκτός αν είναι σε αρκετά μεγάλο μέγεθος και δημιουργούν πιεστικά συμπτώματα.

• Το μέγεθος τους

Το μέγεθος παίζει σημαντικό ρόλο. Όσο πιο μεγάλα τόσο πιο αρνητικός είναι ο ρόλος τους.

• Το ιστορικό υπογονιμότητας

Στις περιπτώσεις που το ιστορικό υπογονιμότητας έχει διάρκεια πολλών ετών χωρίς να υπάρχει σημαντική αιτία υπογονιμότας θα πρέπει να μας οδηγεί προς την αφαίρεση τους.

• Η ηλικία της γυναίκας

Το χειρουργείο αφαίρεσης ινομυωμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται σε γυναίκες αυξημένης αναπαραγωγικής ηλικίας ή σε περιπτώσεις χαμηλής ωοθηκικής επάρκειας. Συνίσταται μόνο αν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η παρουσία των ινομυωμάτων θα λειτουργήσει ανασταλτικά ή αν οι γυναίκες αυτές προβούν σε εξωσωματική με πρόγραμμμα δωρεάς ωαρίων.

Οι γυναίκες αυτές λόγω χαμηλής ωοθηκικής λειτουργίας αν προγραμματίζουν εξωσωματική γονιμοποίηση δεν έχουν το περιθώριο χρόνου που χρειάζεται η μήτρα για την επούλωση μετά την αφαίρεση των ινομυωμάτων.

Σε περίπτωση που τα ινομυώματα χρήζουν αφαίρεσης μεγάλο ρόλο παίζει και ο τρόπος αφαίρεσης τους.

Όταν τα ινομυώματα βρίσκονται στο πιο εσωτερικό στρώμα της μήτρας (ενδομήτριο) η αφαίρεση τους πρέπει να γίνεται μόνο υστεροσκοπικά. (υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή)

Όταν τα ινομυώματα βρίσκονται στο πιο εξωτερικό στρώμα της μήτρας (υπορογόνια) ή στο μυομήτριο-μεσαίο στρώμα (ενδοτοιχωματικά) η αφαίρεση τους συνίσταται να γίνεται λαπαροσκοπικά (λαπαροσκοπική αφαίρεση). Σε περίπτωση υπεράριθμων και πολύ μεγάλων ινομυωμάτων θα πρέπει να εξεταστεί και το όφελος ενός κλασσικού ανοικτού χειρουργίου (λαπαροτομία).

Για περισσότερες πληροφορίες

μιλήστε με τον ειδικό ενδοσκοπικό χειρουργό γυναικολόγο Dr. Μαρινάκη. Θα πρέπει να εξεταστείτε, από τον γιατρό και να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένδειξη για το χειρουργείο.

Ξεκινήστε με μια στοχευμένη διερεύνηση για τα αίτια της υπογονιμότητας. Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην σωστή διερεύνηση και στην εύρεση της αιτίας της υπογονιμότητας.

Write A Comment