Διατροφή

Το πράσινο τσάι συνδέεται με την πορεία της COVID-19: Τι έδειξε έρευνα στην Ιαπωνία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Clinical Nutrition Open Science εξέτασε τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης πράσινου τσαγιού και της λοίμωξης με σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο από τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) στον ιαπωνικό πληθυσμό.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το πράσινο τσάι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του κινδύνου γρίπης και λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Η ουσία επιγαλλοκατεχίνη (epigallocatechin gallate), η οποία βρίσκεται σε αφθονία στο πράσινο τσάι, έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει την μόλυνση και την μετάδοση του SARS-CoV-2.

Επίσης, οι χώρες με υψηλή κατανάλωση πράσινου τσαγιού έχει αποδειχθεί ότι έχουν χαμηλότερο ποσοστό νοσηρότητας/θνησιμότητας από τη νόσο COVID-19.

Σχετικά με την μελέτη

Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές διερεύνησαν τη συσχέτιση της κατανάλωσης πράσινου τσαγιού με την COVID-19 σε μια ομάδα εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην Ιαπωνία. Οι συμμετέχοντες στην μελέτη ήταν το προσωπικό ενός νοσοκομείου στο Τόκιο. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από μια συνεχιζόμενη επαναλαμβανόμενη ορολογική έρευνα COVID-19 σε εργαζόμενους του Εθνικού Κέντρου Παγκόσμιας Υγείας και Ιατρικής της Ιαπωνίας. Οι συμμετέχοντες έδωσαν φλεβικό αίμα και μετρήθηκαν τα IgG και τα ολικά τους αντισώματα κατά της πρωτεΐνης νουκλεοκαψιδίου (Ν) του ιού SARS-CoV-2.

Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού προσδιορίστηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η λοίμωξη από SARS-CoV-2 διαπιστώθηκε με τη βοήθεια επιβεβαιωμένων τεστ αντισωμάτων, ή PCR. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για την κατανάλωση πράσινου τσαγιού τον προηγούμενο μήνα με έξι επιλογές που κυμαίνονται από “καθόλου έως 2 φλιτζάνια την εβδομάδα” έως “πάνω από 4 φλιτζάνια την ημέρα”. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τις απαντήσεις που κυμαίνονταν από “κάτω από 1 φλιτζάνι/ημέρα” έως “πάνω από 4 φλιτζάνια/ημέρα”.

Αποτελέσματα

Από τους συνολικά 2.640 συμμετέχοντες, οι 767 ήταν άνδρες και οι 1.873 ήταν γυναίκες. Η ηλικία τους ήταν 21-75 ετών. Σχεδόν το 3% (74 συμμετέχοντες) ήταν επιβεβαιωμένα, ή ύποπτα θετικοί στον SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της επιδημίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων έδειξαν ότι εκείνοι που έπιναν περισσότερο πράσινο τσάι είχαν υψηλότερο ΔΜΣ και χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σύγκριση με άτομα με χαμηλότερη κατανάλωση πράσινου τσαγιού. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες διαφορές με βάση την κατανάλωση πράσινου τσαγιού.

Σχεδόν το 40% (1.049 συμμετέχοντες) κατανάλωναν πράσινο τσάι καθημερινά.

Συνολικά, η μόλυνση από τον SARS-CoV-2 δεν συσχετίστηκε σημαντικά με την κατανάλωση πράσινου τσαγιού. Υπήρχε ένδειξη μείωσης των πιθανοτήτων μόλυνσης από SARS-CoV-2 που σχετιζόταν με την κατανάλωση 4 και πάνω φλιτζανιών πράσινου τσαγιού την ημέρα.

Συμπεράσματα

Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις συσχέτισης μεταξύ της κατανάλωσης πράσινου τσαγιού και του κινδύνου μόλυνσης από SARS-CoV-2.

Ωστόσο, τα άτομα που κατανάλωναν περισσότερα από 4 φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέρα είχαν μικρότερες πιθανότητες μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, αν και αυτό το εύρημα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό.

Αυτή είναι μια σύμφωνη διαπίστωση με προηγούμενα δεδομένα, που έδειχναν ότι η επιγαλλοκατεχίνη μπορεί να αναστείλει την μόλυνση και την μετάδοση του SARS-CoV-2.

Δεδομένου ότι οι χαμηλότερες πιθανότητες μόλυνσης σε άτομα με υψηλή κατανάλωση πράσινου τσαγιού παρατηρήθηκαν σε πολλά διαφορετικά αποτελέσματα και χρονικές στιγμές (λοίμωξη πριν, ή μετά τον εμβολιασμό), αυτό υποδηλώνει ότι η κατανάλωση πράσινου τσαγιού θα μπορούσε να αποτρέψει τόσο τη συμπτωματική όσο και την ασυμπτωματική λοίμωξη, ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού.

Εντούτοις, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι χαμηλότερες πιθανότητες μόλυνσης μεταξύ των ατόμων με υψηλή κατανάλωση πράσινου τσαγιού απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Πράσινο τσάι και μετάλλαξη Δέλτα

Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι το πράσινο τσάι αναστέλλει την μόλυνση τόσο από τον SARS-CoV-2 “άγριου τύπου” όσο και από τις νεότερες παραλλαγές του.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορεί επίσης να ισχύουν για την παραλλαγή Δέλτα, καθώς η περίοδος της μελέτης μετά τον εμβολιασμό αντιστοιχούσε στην επιδημία που οδήγησε στην παραλλαγή Δέλτα.

Write A Comment