Επιστημονικοί Συνεργάτες

Στερεοτακτική βιοψία υπό αναρρόφηση: Μία εναλλακτική της χειρουργικής επέμβασης του μαστού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί η χειρουργική βιοψία μαστού;

Η απάντηση κρύβεται σε μία μη επεμβατική μέθοδο η οποία επιτυγχάνει τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού , χωρίς να υποβάλλει την γυναίκα στην ταλαιπωρία της χειρουργικής πράξης.

 

Γράφει ο κ. Άρης Βασιλογιαννάκης*

Συχνό εύρημα στις μαστογραφίες είναι η αναγνώριση αλλοιώσεων που δεν είναι ψηλαφητές, δεν απεικονίζονται στο υπερηχογράφημα αλλά ούτε και σε άλλη μέθοδο όπως είναι οι αποτιτανώσεις. Καθώς υπάρχει η πιθανότητα τα ευρήματα αυτά να υποκρύπτουν μια κακοήθεια, απαιτείται η διενέργεια βιοψίας και η αποστολή του υλικού για ιστολογικό έλεγχο. Η βιοψία πολύ συχνά ταυτίζεται με την χειρουργική επέμβαση, ωστόσο η στερεοτακτική βιοψία υπό αναρρόφηση (VABB) συνιστά μια εναλλακτική τεχνική η οποία έρχεται να αντικαταστήσει σε αρκετές περιπτώσεις την χειρουργική πράξη και παράλληλα να διευκολύνει την εξεταζόμενη.

Ποια είναι η διαδικασία;

Για να πραγματοποιηθεί η βιοψία μαστού δεν χρειάζεται να προηγηθεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από την πλευρά της εξεταζόμενης. Κατά την αρχή της διαδικασίας η γυναίκα τοποθετείται στο μαστογράφο και υπόκειται σε τοπική αναισθησία. Ο ιατρός με την βοήθεια ενός ρομποτικού μηχανήματος, κατευθύνει μία ειδική βελόνα στην περιοχή της βλάβης με ακρίβεια χιλιοστών. Η βελόνα συλλέγει ιστό από την περιοχή που έχει υποστεί αλλοίωση, ενώ με τη χρήση του μηχανήματος αναρρόφησης λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα τα οποία στέλνονται για εξέταση στο μικροσκόπιο.

Βιοψία μαστού χωρίς νοσηλεία

Η στερεοτακτική βιοψία μαστού διαρκεί μόλις 45 λεπτά ενώ δε χρήζει νοσηλείας ούτε εισαγωγής σε αίθουσα χειρουργείου. Η συγκεκριμένη τεχνική πραγματοποιείται με τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας , γεγονός που την καθιστά ανεκτή από ασθενείς οποιαδήποτε ηλικίας ,ενώ παράλληλα συνίσταται σε αυτούς που παρουσιάζουν νόσους που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο όσον αφορά τη χειρουργική επέμβαση με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας.

Μικρότερη ουλή και καλύτερη ανάρρωση

Η VABB πραγματοποιείται με τη χρήση βελόνας ή οποία εισάγεται στο μαστό και αναρροφά τη βλάβη μέσω πολλαπλών ιστοτεμαχιδίων. Πρόκειται λοιπόν για μία μικρή τομή η οποία δε χρήζει ραμμάτων στο δέρμα και κατά συνέπεια δεν αφήνει ουλή. Επιπλέον ο χρόνος ανάρρωσης ύστερα από την επέμβαση μέσω VABB είναι πολύ πιο σύντομος σε σύγκριση με αυτόν που απαιτείται για αποκατάσταση έπειτα από χειρουργική επέμβαση ,πράγμα που καθιστά άμεση την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις του.

Πότε ενδείκνυται;

Η VABB μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική της χειρουργικής επέμβασης σε τρείς περιπτώσεις :

• Για την ακριβή διάγνωση συγκεκριμένων βλαβών που έχουν εντοπιστεί στη μαστογραφία το υπερηχογράφημα ή τη μαγνητική μαστογραφία.
• Για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η διάγνωση με άλλες μεθόδους βιοψίας.
• Κατά την αφαίρεση συχνών για τη γυναίκα καλοηθών βλαβών, όπως ένα ινοαδένωμα ή ένα θήλωμα.

Η μέθοδος αυτή είναι διεθνώς καταξιωμένη και εντάσσεται σε όλα τα πρωτόκολλα τις διερεύνησης του μαστού επιτυγχάνοντας την αποφυγή αχρείαστων χειρουργείων καθώς και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Στην Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης λειτουργεί άρτια εξοπλισμένη ιατρείο μαστού με τη δυνατότητα στερεοτακτικής βιοψίας υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου ακτινολόγου μαστού και νοσηλευτικού προσωπικού.

 

 

*Ο Άρης Βασιλογιαννάκης είναι εξειδικευμένος ακτινοδιαγνώστης μαστού στην κλινική Μητέρα Κρήτης 

 

Write A Comment